Cách đổi mật khẩu wifi đơn giản

Bạn muốn đổi mật khẩu cho WiFi nhà bạn để giữ bảo mật và an toàn. Cùng tham khảo bài viết sau, MVstore sẽ chia sẻ cho bạn cách đổi mật khẩu WiFi trên điện thoại, máy tính một cách dễ dàng và nhanh chóng nhé!

Mục lục

Cách đổi mật khẩu WiFi FPT

Cách đổi mật khẩu WiFi FPT bằng ứng dụng Hi FPT

Bước 1: Tải ứng dụng Hi FPT về điện thoại.

Bước 2: Đăng nhập ứng dụng bằng số điện thoại.

huong-dan-doi-mat-khau-wifi-MV-store (8)

Bước 3: Nhập mã OTP > Chọn vào mục WiFi.

huong-dan-doi-mat-khau-wifi-MV-store (7)

Bước 4: Nhấn Đổi Mật khẩu > Nhập mật khẩu WiFi mới vào 2 khung như hình > Nhấn Lưu.

huong-dan-doi-mat-khau-wifi-MV-store (6)

Bước 5: Nhập mã OTP để hoàn tất quá trình đổi mật khẩu.

huong-dan-doi-mat-khau-wifi-MV-store (7)

Cách đổi mật khẩu WiFi FPT bằng trình duyệt web

Bước 1: Truy cập vào địa chỉ IP 192.168.1.1 bằng trình duyệt.

Bước 2: Điền thông tin đăng nhập, bao gồm tên và mật khẩu. Sau đó chọn Login.

huong-dan-doi-mat-khau-wifi-MV-store (9)

Một số dòng WiFi FPT có thể thay đổi mật khẩu và tên đăng nhập. Bạn có thể tìm chúng ngay bên dưới modem. Trong trường hợp đăng nhập không thành công bạn hãy tiến hành reset lại modem và sau đó hãy đăng nhập lại.

huong-dan-doi-mat-khau-wifi-MV-store (1)

Bước 3: Chọn mục Wireless Security, mục này hiển thị các thông số liên quan đến bảo mật của pass WiFi.

Bước 4: Chọn phần Security Passphrase, bạn điền mật khẩu vào mục này. Chọn Apply để hoàn tất.

huong-dan-doi-mat-khau-wifi-MV-store (10)

Cách đổi mật khẩu wifi Viettel

Cách đổi mật khẩu WiFi Viettel bằng ứng dụng My Viettel

Bước 1: Tải ứng dụng về điện thoại.

Bước 2: Chọn mục Đăng nhập > Chọn thẻ Internet/TV/PSTN.

huong-dan-doi-mat-khau-wifi-MV-store (11)

Bước 3: Chọn Quản lý Modem WiFi > Chọn Đổi mật khẩu. 

huong-dan-doi-mat-khau-wifi-MV-store (12)

Cách đổi mật khẩu WiFi Viettel bằng trình duyệt web

Bước 1: Truy cập đường dẫn 192.168.1.1.

Bước 2: Nhập tên đăng nhập và mật khẩu WiFi.

Nếu không đăng nhập được, bạn hãy lật modem WiFi lên và lấy password ở mặt dưới, hoặc liên hệ kỹ thuật 1800.8119 để được hướng dẫn lấy User và Password.

Bước 3: Chọn mục Basic Settings > Wireless LAN > SSID Setting > Modify.

huong-dan-doi-mat-khau-wifi-MV-store (4)

Bước 4: Chọn phần Pre Share Key và tiến hành điền mật khẩu vào mục này, tối thiểu phải là 8 ký tự. Chọn Apply để hoàn tất.

huong-dan-doi-mat-khau-wifi-MV-store (2)

Bước 5: Sau đó nhấn vào Apply Config rồi nhấn OK để khởi động lại thiết bị WiFi.

huong-dan-doi-mat-khau-wifi-MV-store (3)

Cách đổi mật khẩu wifi VNPT

Bước 1: Truy cập đường dẫn: 192.168.1.1.

Bước 2: Nhập tên đăng nhập và mật khẩu WiFi.

Nếu không đăng nhập được, bạn hãy lật modem WiFi lên và lấy password ở mặt dưới, hoặc reset lại modem.

Bước 3: Nhấn vào mục Network Settings > Wireless > Security.

huong-dan-doi-mat-khau-wifi-MV-store (13)

Bước 4: Đổi Password bằng cách nhập mật khẩu mới vào ô WPA/WAPI passphrase.

huong-dan-doi-mat-khau-wifi-MV-store (14)

Bước 5: Chọn Click here to display để xem lại mật khẩu và nhấn Apply/Save để lưu là xong.

huong-dan-doi-mat-khau-wifi-MV-store (15)

 

Bình luận bài viết (0 bình luận)